Bulletin

BULLETIN VIỆT NAM, trang thông tin điện tử mới nhất 24h. Click đăng nhập nếu bạn chưa có pass, click đăng ký nếu bạn đã có tài khoản (y) !!!
Bulletin

Bulletin Việt Nam, trang tin tức thông tin giải trí Việt Nam


  Printing - Duplex In Windows(Chemistry)

  Share

  360
  Búa Gỗ Đôi
  Búa Gỗ Đôi

  Tổng số bài gửi : 35
  Điểm : 103
  Danh vọng : 0
  Join date : 02/07/2015

  Printing - Duplex In Windows(Chemistry)

  Bài gửi by 360 on Sat Jul 04, 2015 3:48 pm

  Duplex printing on a Windows 7 Network Printer.
  NOTE: The printer must be set up for duplex printing and have it enabled
  at the server/printer end.

  Go to Start Menu and the “Devices and Printers”
  And right click on Che-7floorQ-PCL(Photocopier) on print.fos.auckland.ac.nz
  Printer Icon and select Printing preferences (5th item down on the dropdown menu)

  In the setup Tab click on the dropdown arrow of the Duplex Item
  and select “Open to the Left”  Click “Apply” and “OK”

   Hôm nay: Fri Feb 23, 2018 5:32 pm